اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک  اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک

آدرس

: دفتر مرکزی

ایران – تهران – خیابان 17 شهریور جنوبی
خیابان قاسم مهاجر – پلاک 54 و 56

: شماره تماس

00982136303710 - 00982136308312
00982136307381 - 00982136307526
00982136317670

: فکس

00982136317588

: مشاوره فروش

خانم الهام درویش - داخلی 103 - موبایل: 09128708457

آقای احسان عابدی - داخلی 102 - موبایل: 09128708456

: پست الکترونیک

info@tacid.ir

:دیگر وبسایت های ما

www.tehranacid.com
www.kimia-tehranacid.com
www.kimia-tehranasid.com
Tehranacid.ir
www.pgt-co.ir
www.اسید.com
www.سیانورسدیم.com
www.سودپرک.com
www.سولفات-نیکل.com
www.کلراید-نیکل.com
www.آب-مقطر.com
www.کربنات-سدیم.com
www.دیسکلر.com
www.الکل-متانول.com
www.جوهرنمک.com
www.کتراک.com
www.تهران-اسید.com
www.اسید-سولفوریک.com
www.اسید-نیتریک.com
www.اسید-کلریدریک.com

تماس با ما